Và lời cho người ấy

Biết anh qua đam mỹ. Hiểu được tâm huyết của anh với nhân vật. Chỉ mong anh vẫn giữ sơ tâm. Đừng đau khổ, cũng đừng buồn phiền. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Họ bị tổn thương rồi lại làm tổn thương người không liên quan. Đẩy anh lên đầu sóng ngọn gió. Lấy cớ diệt gian trừ bạo cho thiên hạ. Có ngon thì đi diệt từng con report, từng đứa phát động phong trào kia đi.

Mong người ấy cả đời bình bình an an