[Nơi ta an lòng] Chương 36

Chương 36

Nói cho mọi người chút là mình đã edit xong chính văn rồi ~*tung hoa*

Sẽ có 6 chương phiên ngoại nên mình sẽ cố xong sau tết.

Từ giờ tới tết mình sẽ post dần truyện để mọi người đọc

Ngoài ra trong thời gian này mình sẽ beta lại những chương trước khi có thời gian rảnh, thống nhất lại danh xưng nên ai phát hiện chỗ nào bất ổn có thể com để mình xem xét chỉnh sửa.

Nhưng lần chỉnh sửa này quan trọng nhất sẽ thay hắn của Vinh Mặc thành anh. Không hiểu sao mình cảm thấy nó rất tình hí hí hí

Tiếp tục đọc “[Nơi ta an lòng] Chương 36”